گیفت باکس

برگِ سبزی که از دستانِ شما تراوش کند، تحفه نیست که عطیه است، هبوط کرده از ازلیت. ریشه می­دواند از میانِ همه­‌ی خوشی‌­هایی که در این روزِ نو، پهن کرده‌­اید روی سینه‌­ی عزیزانِ جان. خاطره خاطره، حجیم‌­ترین یادمان است از شادی‌­های شما به روی تاقچه­‌ی دلِ میهمانانِ بزمِ شما.

 

 

 


Scroll down to discover more