موسیقی زنده

شور می­نوازم به روی نُت­‌های زندگی­تان. شعور می­نوشم از میانِ صدای خنده شما که زیباترینِ موسیقی‌­هاست. از کدام ساز بگویم که سازشِ دستانِ شما ابدی­ترین نواختِ هستی‌­ست. کدام صدا را به لطافتِ موسیقاییِ قلب­تان دعوت کنم که ارتعاشِ نفس‌­های شما رهبرِ تمامِ ارکستر­های دنیاست.

 


Scroll down to discover more