کیک های ویژه

 

شیرینی می­چکد از قدم­‌های هماهنگ­تان. قندِ سمرقند، ثمر می­دهد از هُرمِ نفس‌­های گرم­تان. شکرستان است آنجا که حضور شما همچون باد بوزد. کارخانه­‌ی دنیا منتظر ایستاده است که بسته بسته صادر کند بسته‌­های خنده‌­های شیرین­تان را.

 

 


Scroll down to discover more