کیترینگ

نوشیدنِ ذهنِ درخشان­تان گواراترینِ نوشیدنی­‌هاست. از ابتدای هستی تا انتهای آن خوراکی به لطافتِ کلامِ شما نیست. میزبانی از ما بپذیرید به صرفِ چای و لبخند و شعر. از آنچه در هستی لذیذتر از آن یافت می­نشود.

 


Scroll down to discover more