آرایش و زیبایی

دریایی آیینه­‌وار به روی زیبای‌­تان لبخند می­زند که زیبایی را دوچندان می­کند خمِ ابروانِ بی‌­انتهای‌­تان. درس می­دهید زیبایی را از درون و برون؛ که صورت و سیرتِ زیبا رونویسی شده‌­اند از درخششِ چشمان شما. که حضورتان بر کناره دریای روم تمام قایقرانان را متوقف می­کند از حرکت به شنیدنِ پایانِ کلام از سهراب: آب را گل نکنیم، روی زیبا دوبرابر شده است.

 

 


Scroll down to discover more