سبک و دکوراسیون
چه می­کنید اگر بگویم باد هم در تزیینِ شبِ شروعِ دوباره‌­تان سهیم است؟ چه می­کنید اگر بگویم در روزِ نو، آفتاب، برای درخشانیدن موها­یتان طلوع می­کند و شب هنگام، ماه، به تماشای خنده‌­تان؟ تور می­رقصد در بادی که وزان است میانِ چیدمانِ شادی. رج به رج فرش بافته‌­ام برای خوش­آمدگویی شما. طُره‌­ای از موهایتان شاه­ نشینِ مجلس می­شود.

 

 

 


Scroll down to discover more