وب سایت زوج

خیلی دور، خیلی نزدیک. کجاست محلی که دو انتهای جان را به هم بدوزد برای دوستانی که جسمی دور دارند و یادی نزدیک. کجاست برگی از اختراعِ معاصر بشری برای اشتراک این همه زیبایی که شما باشید؟ کجاست نشانیِ خاطرات­تان؟ کجاست پوینده­‌ای تابنده تا ابد به خیال‌­های حقیقی­تان؟

 

 


Scroll down to discover more